مدیر گروه های دانشکده فنی و مهندسی

معماری کارشناسی، دکتر سید علی نوری مدیر گروه
کارشناسی ارشد و دکتری دکتر حسین رضایی معاون گروه
شهرسازی دکتری دکتر لیلا موسوی مدیر گروه
عمران کارشناسی، دکتر مسلم امیری مدیر گروه
کارشناسی ارشد و دکتری دکتر حمید رضا وزیری معاون گروه
کامپیوتر و فن آوری اطلاعات کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر ایوب آدینه وند مدیر گروه
دکتر علی حنانی معاون گروه
برق کارشناسی دکتر رامین دهدشت حیدری مدیر گروه
و کارشناسی ارشد دکتر عبدالله  راستگو معاون گروه
برق  دکتری دکتر غلامرضا کریمی مدیر گروه
صنایع کارشناسی دکتر ایوب رحیم زاده مدیر گروه
مکانیک ساخت و تولید- مکاترونیک- کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر احمد سهیلی مهدی زاده مدیر گروه
مهندسی شیمی دکتری دکتر سهراب  فتحی مدیر گروه
کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر فائزه محمدی مدیر گروه
مهندسی مواد کارشناسی ارشد دکتر احمد اکبری مدیر گروه