کارشناسان آموزش دانشکده فنی و مهندسی

نام کارشناس

رشته

مجید درویشی  عمران-کارشناسی
ندا خردمندی
مریم عبدلی معماری-کارشناسی
سهیلا پرتوی
فاطمه احمدی کامپیوتر- کارشناسی
احسان صفاری برق- کارشناسی
علی اکبر کردی
فرحناز ظهرابی صنایع- کارشناسی
مکانیک- کارشناسی
   
پریسا جلیلیان  برق- کارشناسی ارشد و دکتری- 
دکتری مهندسی شیمی-
شهرسازی- دکتری
مواد- ارشد
سحر پای بر پی معماری- ارشد و دکتری
مکانیک- ارشد
مکاترونیک- ارشد
 فن آوری اطلاعات- کارشناسی ارشد
مهدی امدادی عمران- ارشد و دکتری
کامپیوتر نرم افزار - کارشناسی ارشد
   
مراد کریمی برنامه ریزی و کنترل کلاسها
فرحناز قبادی بایگانی
میثم جعفری تاسیسات
محمد جمشیدی خدمات
میثم غمگین خدمات
بیژن زارعی خدمات
کیانوش شامبیاتی انتظامات
بهزاد خسروآبادی انتظامات
   
فرهاد حسینی رییس خدمات آموزشی
دکتر مهتاب شرافتی زنگنه مدیر پژوهش
دکتر برهان ارغوانی نیا معاونت دانشکده
دکتر مهرزاد تحملی رودسری ریاست دانشکده