کارشناسان آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 

کارشناس

رشته

1

شهلا ناجی

معماری(کارشناسی ارشد) – مهندسی شیمی(کارشناسی) – صنایع شیمیایی ( کارشناسی نا پیوسته)

2

زین العابدین شهبازیان

عمران (ارشد) – مهندسی مکانیک (ارشد) – کامپیوتر(ارشد) -  مهندسی شیمی (ارشد) –

کشاورزی (ارشد و دکتری)

3

مجید درویشی

عمران (کارشناسی) -  کشاورزی (کارشناسی)

4

بهروز سلطانی

برق  (کارشناسی و کارشناسی ارشد) کلیه گرایش­ها

5

سهیلا پرتویی

معماری(کارشناسی)، شهر سازی و ارتباطات تصویری

6

مریم عبدلی

کامپیوتر( کارشناسی) -  مکانیک (کارشناسی)

7

سیروس نوروزی

مهندسی صنایع – صنایع غذایی(کلیه مقاطع) – مهندسی اجرایی عمران -  برق(دکتری) - عمران (دکتری)

مهندسی شیمی (دکتری)

8

سمیه نوحی

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

9

مسعود حیدریان

بایگان

10

سیمین سیفی

رییس خدمات آموزشی دانشکده