اسامی اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

ردیف نام ونام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی
1

مسلم امیری

عمران استادیار
2

حمیدرضا وزیری

عمران بورسیه
3

محمدرضا قطب

عمران بورسیه
4

رضا میربیگی

عمران مربی
5

محمدهادی توانا

عمران استادیار
6 مهرزاد تحملی  رودسری عمران استادیار
7

مجتبی حیدری

عمران مربی
8

محمدرضا حبیبی

عمران استادیار
9

محسن عقابی

عمران استادیار
10 سید حمیدرضا کارگر عمران استادیار
11

علی محمدپناه

عمران مربی
12

حامد ایوانی

عمران بورسیه
13 جواد اسفندیاری عمران استاد یار
14

سحر جلیلی

عمران بورسیه
15 بهرخ حسینی هاشمی عمران

دانشیار نیمه وقت

16

احمد اکبری

مکانیک استادیار
17

علی عادل خانی

مکانیک استادیار
18

ابراهیم ابراهیمی

مکانیک استادیار
19

احمد سهیلی مهدیزاده

مکانیک استادیار
20

بابک  کرمی

مکانیک استادیار
21

افشین  زین الدینی

مکانیک بورسیه
22 مازیار مهدی پور مکانیک

بورسیه

23

ایوب رحیم زاده

صنایع استادیار
24

احسان کرانی

صنایع بورسیه
23

سمیه نجفی

صنایع بورسیه
25

امیر نصیری پور

صنایع مربی
26 مهتاب شرافتی زنگنه صنایع بورسیه
27

عبدلله راستگو

برق بورسیه
28 سعید خراطی برق مربی- دفاع کرده اند
29

آرش زرینی تبار

برق بورسیه
30

فرزین شماع

برق بورسیه
31

سبحان روشنی

برق بورسیه
32 فرشاد خسروی برق مربی- دفاع کرده اند
33

مرتضی امینی شرفی

برق مربی
34

سعید  روشنی

برق استادیار
35

سعید فعلی

برق بورسیه
36

سامان حسینی

برق بورسیه
37 رامین دهدشت حیدری برق استادیار
38 مریم شیرزادیان گیلان برق بورسیه
39

حامد عباسی

برق بورسیه
40 حمیدرضا شرافت وزیری برق بورسیه
41

علیرضا حاضری

برق بورسیه
42

محسن حیاتی

برق استاد نیمه وقت
43

مریم انصاری منش

معماری مربی-دفاع کرده اند
44

سارا علی پور

معماری بورسیه
45

خاطره حیدریان

معماری مربی
46

سید علی   نوری

معماری استادیار
47

احسان داریوشی

معماری مربی
48

حسین رضایی

معماری بورسیه
49

سعیدرهرو مهربانی

معماری بورسیه
50

شهرام محمدیانی

معماری مربی
51

حامد بنی عامریان

معماری بورسیه
52

لیلا موسوی

شهرسازی استادیار
53 حسن بحرینی شهرسازی

دانشیار نیمه وقت

54

سعید فرضی

کامپیوتر بورسیه
55

ایوب آدینه وند

کامپیوتر بورسیه
56 رضا ابراهیم پوریان کامپیوتر مربی
57

بهارک حیدری

کامپیوتر بورسیه
58

مریم حبیبی

کامپیوتر بورسیه
59

مریم رشید پور

کامپیوتر بورسیه
60

میلاد مجتهدی

مواد استادیار
61

اکبر محمدی دوست

مهندسی شیمی استادیار
62 فرهاد سلیمی مهندسی شیمی استادیار
63 فائزه  محمدی مهندسی شیمی بورسیه
64 ندا عظیمی مهندسی شیمی استادیار
65

مسعود رحیمی

مهندسی شیمی استاد نیمه وقت